menu Menu
1 articles filed in
teacher incentives
Previous page Next page

ไล่ครูเหลวไหล ให้โบนัสครูดีเลิศ เวิร์คจริงหรือ?

งานวิจัยชิ้นนี้พบว่าการทำ teacher incentive program ที่ไล่ครูหรือให้รางวัลครูตามผลงานในกรุงดีซี สหรัฐฯอเมริกามีผลทำให้ครูที่ผลประเมินต่ำลาออกไปและทำให้ครูที่เคยทำได้ดีทำได้ดีขึ้นไปอีก

Continue readingPrevious page Next page

keyboard_arrow_up